Hemlån

43
Guidad visning av herrklubbar
Hildur Ottelinsgatan, Uppsala
15/04/2016
17:30
Uppsala Stadsteater

Villa. Soligt väder. 6 vuxna kvinnor, väninnor, kollegor. 30-55 år. Vi börjar i köket. Samtalet efteråt var mycket givande. Ganska långt samtal om vilka som bokar. Om män i allmänhet känner sig hotade av att släppa in en annan man i sitt hus. Det får mig att verkligen fundera på, att spekulera i hur formatet belyser maskulinitet. Vad känns eventuellt hotande? Att låna hem någon i sig? Är det sexuellt kodat? Är det tematiken eller kombinationen? De säger fina saker om hur jag visar upp en ifrågasättande maskulinitet. Vana att reflektera kring normer i sina yrken. En kvinna pratade om hur hon upplevde det att bli tittad på så mycket, att bli medveten om sin egen kropp. Jag tänker på hur hemmet möjliggör det tydligare. De pratar om hur starkt de upplevde de olika rummen. Maritas andning. Wow. En av de mest spännande hemlånen.